Resultaatgericht maatwerk voor al uw omgevingsvraagstukken.

Een breed scala aan relevante diensten.
M-tech werd opgericht in 1999 en staat vanuit vestingen in Vlaanderen, Wallonië, Brussel en Nederland vele bedrijven uit de meest diverse sectoren bij met de integrale benadering van omgevingsvraagstukken. 

Het omgevingsbeleid is door de jaren heen alsmaar ingewikkelder geworden, een trend die zich nog altijd verder doorzet. Uiteraard is de zorg voor onze omgeving en het leefmilieu een belangrijke zaak. Voor ondernemers wordt het echter steeds moeilijker om door de bomen het bos te zien. M-tech Nederland helpt u daarom uw weg te vinden in wat soms een doolhof lijkt. Zo kan ieder doen waar hij goed in is: u kunt ondernemen en wij kunnen er aan bijdragen dat u te allen tijde voldoet aan de regels en weet wat er komen gaat.

Over ons
Over ons

Onze troeven

M-tech Nederland analyseert, adviseert, begeleidt, coördineert en voert berekeningen en metingen uit om uiteindelijk tot de beste oplossing te komen. Wij zorgen er voor dat alle administratieve verplichtingen tijdig en correct worden uitgevoerd en ondersteunen u bij het interpreteren en naleven van de specifiek voor u van toepassing zijnde milieuvoorwaarden. Of het gaat om grote of kleine bedrijven, de medewerkers van M-tech Nederland zetten zich steeds maximaal in en zorgen voor een optimale en resultaatgerichte aanpak. 

Bij M-tech Nederland kunt u rekenen op een team van ervaren specialisten. Zij vinden blindelings hun weg in de bepalingen, richtlijnen en regelgeving  uit de milieuwetgeving. Naarmate een project groter en complexer is, komen meerdere disciplines bij elkaar en moet een beroep worden gedaan op meerdere vakgebieden. M-tech Nederland beheerst dit en heeft voor al deze vakgebieden de nodige specialisten in dienst, waaronder afvalbeheerdeskundigen, procestechnologen, geur-, geluid-, (brand)veiligheids- en milieujuristen. 

Onze aanpak

Bij M-tech Nederland beschikt u over een team van ruimtelijke, milieu- en juridische specialisten. Onze jarenlange ervaring en continue aandacht voor opleiding staat garant voor absolute kwaliteit.

M-tech Nederland werkt maatgericht. Elke situatie vereist een specifieke en persoonlijke aanpak.

M-tech Nederland werkt resultaatgericht. Elke opgave wordt op een geïntegreerde manier aangepakt. Dat betekent dat we rekening houden met milieu- en veiligheidsaspecten en met de gevolgen op het gebied van ruimtelijke ordening. Bovendien beoordelen onze specialisten elke problematiek vanuit technisch, economisch én juridisch standpunt.

We houden telkens rekening met de meest recente ontwikkelingen en wetgeving. M-tech Nederland begeleidt elke opgave en zoekt naar de beste oplossing in nauw overleg met klanten en met de overheidsdiensten.

M-tech Nederland anticipeert snel en accuraat op uw wensen en behoeften. Omdat we kunnen rekenen op een uitgebreid en gespecialiseerd team zonder grote overhead of hierarchie, zijn we in staat om snel, doelgericht en slagvaardig te adviseren.

Onze algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden M-tech Nederland