Milieueffectrapportages

Het opstellen van een milieueffectrapportage (MER) is verplicht bij bepaalde omschreven projecten of plannen.

Ook kan vrijwillig een milieueffectrapportage worden opgesteld, als een project of plan gevoelig ligt. Doel van een MER is de milieugevolgen van de nieuwe ontwikkeling(en) in beeld te brengen en te onderzoeken of er reële, minder milieubelastende alternatieven mogelijk zijn.

M-tech zorgt voor een milieueffectenrapport
M-tech zorgt voor een milieueffectenrapport

Wij adviseren u: