Resultaatgericht maatwerk voor al uw omgevingsvraagstukken.

Een breed scala aan relevante diensten.

M-tech werd opgericht in 1999 en staat vanuit vestingen in Vlaanderen, Wallonië, Brussel en Nederland vele bedrijven uit de meest diverse sectoren bij met de integrale benadering van omgevingsvraagstukken. 

Ons scala van diensten bestrijkt alle relevante domeinen. Van milieu-, natuur-, ruimtelijke ordening- en veiligheidsadvies in de breedste zin tot de volledige coördinatie van omgevingsgunningsaanvragen, milieueffectrapporten (MER’s), veiligheidsrapporten (VR’s) en planologische aangelegenheden. Ons team telt een 45-tal deskundigen. Zij vinden blindelings hun weg doorheen de bepalingen, richtlijnen en reglementeringen uit de milieu- en Seveso-wetgeving. Zij onderzoeken elk aspect van uw activiteit zorgvuldig, toetsen de juridische aspecten af en werken de rapportering professioneel uit. Bedrijf groot of klein, reken gerust op onze maximale inzet en resultaatgerichte aanpak.

Over ons
Over ons

Onze troeven.

Als ondernemer steekt u uw energie bij voorkeur in het ontwikkelen van uw eigen groei. Bovendien is de omgevingsmaterie behoorlijk complex. Bij ons hebt u daarvoor een team van consultants, milieucoördinatoren, VR- en MER-deskundigen ter beschikking. Onze jarenlange ervaring en expertise staan garant voor absolute kwaliteit.

Uw bedrijfssituatie vereist een specifieke en persoonlijke aanpak. Daarom werken wij op maat. Resultaatgericht. Elk dossier pakken we aan op een geïntegreerde manier. We houden rekening met milieu- en veiligheidsaspecten en met de gevolgen op het gebied van ruimtelijke ordening. Onze specialisten beoordelen elke problematiek vanuit technisch én juridisch standpunt. We blijven up-to-date met de meest recente en specifieke wetgeving en alle richtlijnen ter zake. We begeleiden elk dossier doorheen de hele procedure in nauw overleg met u en de betrokken overheidsdiensten. Met ons uitgebreid en gespecialiseerd team zijn we in staat om kort op de bal te spelen.

 

Onze aanpak.

M-tech analyseert, adviseert, begeleidt, coördineert en voert uit om uiteindelijk tot de beste oplossing te komen. Wij zorgen voor de tijdige en correcte verwerking van alle administratieve verplichtingen en ondersteunen u bij het interpreteren en naleven van de milieu- en veiligheidsvoorwaarden die voor u van toepassing zijn.