Waterwet

In de Waterwet wordt het beheer van oppervlaktewater en grondwater geregeld en verbeterd, maar ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. De vergunningplicht en algemene regels zijn uitgewerkt in het Waterbesluit en de Waterregeling. Voor veel gevallen zijn algemene regels van maar voor activiteiten in, op, onder of over watersystemen moet een watervergunning worden aangevraagd. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld het lozen van verontreinigende stoffen op oppervlaktewater, het onttrekken van grondwater of het bouwen op een dijk.

M-tech Nederland kan helpen en begeleiden bij een aanvraag voor een watervergunning, zodat u weet waar u rekening mee moet houden als u uw plannen wenst te realiseren. Ook kunnen wij een watertoets opstellen bij ruimtelijke plannen om de waterbergingscapaciteit goed te regelen.