Vergunningsprocedures Wabo

Zodra u een bedrijf opricht, wijzigt, uitbreidt of verhuist krijgt u te maken met een oerwoud aan regels. Alleen al de milieugerelateerde wetgeving levert een hoop procedures op.

M-tech Nederland is gespecialiseerd in het stroomlijnen hiervan. In een eerste analyse wordt beoordeeld welke wettelijke regels van toepassing zijn en welke procedures gevolgd moeten worden. Zowel het begeleiden van de procedures als het opstellen van vergunningaanvragen of de onderliggende onderzoeken behoort tot de mogelijkheden. Onze expertise omvat hierbij zowel het bouwdeel als het milieudeel van de omgevingsvergunning. Ook de benodigde planologische wijzigingsprocedures kunnen wij begeleiden.