Ruimtelijke procedures

M-tech Nederland heeft veel ervaring met het uitvoeren van ondersteunende milieuonderzoeken bij ruimtelijke ontwikkelingen. Geluidsstudies, onderzoek naar luchtkwaliteit, inpassing van externe veiligheid in ruimtelijke procedure of het opstellen van een verantwoording groepsrisico behoren allemaal tot de mogelijkheden. Ook onderzoek en advies voor of het schrijven van een paragraaf over bedrijven en milieuzonering behoort tot de mogelijkheden. Regelmatig verzorgen wij de complete milieu-onderbouwing voor een bestemmingsplan of project.