Ondersteuning bij aanbestedingen

Met name voor overheden zijn aanbestedingen de (al dan niet wettelijk) aangewezen manier om een opdracht voor de uitvoering van werken of levering van diensten in de markt uit te zetten. Voor bedrijven is inschrijven op een aanbesteding interessant, aangezien het doorgaans gaat om grote opdrachten. Inschrijven op een aanbesteding dient in principe schriftelijk te geschieden, met inachtneming van de inschrijvingstermijn en –voorwaarden.

De consultants van M-tech kunnen in een vroeg stadium al bepalen of het inschrijven op een aanbesteding opportuun is, c.q. of uw bedrijf kan voldoen aan de geschiktheidseisen als opgenomen in de aanbesteding. Hierbij wordt onder meer gecheckt of uw onderneming beschikt over de benodigde omgevingsvergunningen en/of erkenningen. Daarnaast controleren wij of er sprake is van eventuele uitsluitingsgronden.

Indien inschrijving zinvol is, kunnen onze consultants in samenspraak met u de benodigde documenten voor inschrijving opstellen of bijvoorbeeld een coördinerende/adviserende rol vervullen bij het opstellen van inschrijvingsdocumenten door uw eigen medewerkers.