BRL’s

Een beoordelingsrichtlijn (BRL) is een document, uitgegeven door een certificatie-instelling, waarin de regelgeving en eisen voor het toekennen van een attest of certificaat voor een bepaald product of proces worden vastgelegd. Deze eisen zijn doorgaans gebaseerd op normen of op aanbevelingen van de branche waarvoor de beoordelingsrichtlijn wordt opgesteld. Belangrijke BRL’s zijn 2506, 7000, 7500, 9322, 9335, keurkompost en NTA 8080.


BRL 2506 staat bijvoorbeeld voor “Recyclinggranulaten voor toepassing in beton, wegenbouw, grondbouw en werken”.  Deze beoordelingsrichtlijn is bedoeld voor producenten met stationaire en/of mobiele breekinstallaties en geeft de product- en prestatie-eisen op milieu- en civieltechnische aspecten die aan recyclinggranulaten worden gesteld en stelt eisen aan het te hanteren kwaliteitssysteem bij de bewerking van steenachtig afval. Tevens bevat deze beoordelingsrichtlijn regels gericht op het voorkomen van asbest in recyclinggranulaat. Hiertoe is een zogenoemde asbestzorgvuldigheidsmodule opgenomen.


De BRL 2506 helpt uw organisatie bijvoorbeeld om kosten te verlagen omdat u aantoont dat u een constante kwaliteit en samenstelling van producten levert en dit leidt tot CE markering voor het betreffende product.


M-tech Nederland heeft de kennis in huis van alle genoemde BRL’s en kan u daarmee ondersteunen bij het opzetten van het organisatie-handboek en bij het implementeren van de verplichte aanvullende onderdelen.