Invoering van de omgevingsvergunning

alt
alt

De invoering van de omgevingsvergunning maakt een einde aan de klassieke opdeling tussen milieu en ruimtelijke ordening. Beide domeinen wordt geïntegreerd in één omgevingsdomein.

Weg met het hokjesdenken! Bij de beoordeling van projecten komen milieutechnische en ruimtelijke aspecten op een evenwaardige en geïntegreerde manier aan bod. Ook aan ruimtelijke ordening verwante domeinen, zoals mobiliteit en onroerend erfgoed, winnen aan belang bij de behandeling van vergunningsaanvragen. Tegelijk vergt de toenemende complexiteit van de omgevingsregelgeving een grondige juridische deskundigheid.

M-tech speelt in op deze evolutie en in haar dagelijks streven naar excellente en volledige dienstverlening breidt zij daarom haar specialisatiedomeinen uit met gedegen juridische en ruimtelijke ordeningsexpertise.

Zo kunnen we onze klanten nog beter begeleiden bij de realisatie van hun projecten."

Michiel Boodts - senior consultant - M-Tech