Externe veiligheid

Is uw bedrijf een Seveso-inrichting? Wenst u een omgevingsveiligheidsrapport te laten opmaken voor uw bedrijf?

Wij zijn uw ideale partner.

U kan bij ons terecht met al uw vragen rond externe veiligheid. Onze VR-deskundigen beschikken over jarenlange expertise en helpen u adequaat verder. Directe communicatie met u als opdrachtgever en met de betrokken overheidsdiensten staat daarbij centraal.

 Name Tankwagen transpot gevaarlijke stoffen
 Name Tankwagen transpot gevaarlijke stoffen

Wij adviseren u:

Veiligheidsrapport OVR

Bedrijven waar bepaalde hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, zijn onderworpen aan een rapportageplicht. Ze moeten een veiligheidsrapport laten opstellen door erkende VR-deskundigen om aan te tonen dat de risico’s verbonden aan de aanwezigheid van deze stoffen gekend zijn en op voldoende wijze beheerst worden.

Lees meer

Veiligheidsrapport SWA-VR

Bedrijven waar bepaalde hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, zijn onderworpen aan een rapportageplicht. Ze moeten een veiligheidsrapport opstellen om aan te tonen dat de risico’s voor het eigen personeel als voor de omgeving verbonden aan de aanwezigheid van deze stoffen gekend zijn en op voldoende wijze beheerst worden.

Lees meer

Veiligheidsstudies

Voor bedrijven of projecten die niet VR-plichtig zijn, kan het toch aangewezen zijn een veiligheidsstudie op te maken.

Lees meer

Veiligheidsnota’s

In sommige gevallen volstaat een veiligheidsnota in plaats van een nieuw omgevingsveiligheidsrapport. 

Lees meer

Seveso-status en -heffing

Een Seveso-bedrijf is een bedrijf dat onder de Seveso III-richtlijn valt; dus ook onder de bepalingen van het Samenwerkingsakkoord.

Lees meer

Quickscan Gevaarlijke Producten

Gevaarlijke stoffen, Seveso, ADR, CLP, GHS, Vlarem I en II, Reach,… De snel veranderende en complexe wetgeving maakt het implementeren ervan niet eenvoudig en het niet volgen ervan kan leiden tot ongevallen.

Lees meer

HAZOP en PLANOP

Het ontwerp van een installatie of een proces bepaalt in grote mate de veiligheid in de gebruiksfase. Veiligheids- of risicoanalyses verschaffen inzicht in mogelijke afwijkingen of processtoringen die uiteindelijk kunnen leiden tot ongewenste of zelfs gevaarlijke situaties.

Lees meer