Milieueffectrapportage

Het schrijven van een (verplicht) MER is een vak apart. Behalve een omschrijving van de milieueffecten van uw initiatief, moet er ook gekeken worden naar relevante alternatieven en moet dit alles vergeleken worden met een referentiesituatie. Al met al een ingewikkeld proces voor wie hier niet regelmatig mee te maken heeft. Een MER wordt onafhankelijk getoetst door de Commissie m.e.r., zodat het erg belangrijk is dat het MER voldoet aan alle daarvoor geldende eisen en een juiste, volledige en objectieve vergelijking bevat van het voornemen en de alternatieven.

M-tech Nederland heeft MER-deskundigen in huis die kunnen helpen bij het opstellen van milieueffectrapportages. Wij kunnen zowel de procesbegeleiding voor u uitvoeren als het schrijven van het rapport zelf. Doordat wij ook veel specialismen in huis hebben, kunnen ook de onderliggende milieurapporten door ons worden opgesteld, wat in het algemeen leidt tot een betere en snellere afstemming tussen het MER en de onderzoeksrapporten.