Milieueffectenrapportage

Als u een vergunningsaanvraag indient, moet u vaak een goedgekeurd milieueffectrapport (MER), een MER-ontheffing of een MER-screening toevoegen. 

Het opstellen van een MER is gebonden aan specifieke procedurestappen. Dat vraagt heel wat doorlooptijd. Daarom raden wij aan hiermee zeker tijdig te starten. Een team van erkende experten in verschillende disciplines stelt het MER op en uw MER-coördinator begeleidt en beheert het volledige MER-proces.

M-tech zorgt voor een milieueffectenrapport
M-tech zorgt voor een milieueffectenrapport

Wij adviseren u: