Begeleiding bodemonderzoek

VLAREBO (Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en  -bescherming) bepaalt in uitvoering van het Bodemdecreet de verplichtingen van een onderneming inzake de frequentie en de inhoud van de periodieke onderzoeksplicht van de bodemkwaliteit.
Wij zijn gespecialiseerd in de juridische begeleiding van bodemonderzoeken en van saneringsprojecten.  Wij evalueren de risico’s en ondersteunen u met bodemonderzoeken en -saneringen. Ook voor bijstand bij mogelijke juridische procedures en overleg met overheidsdiensten kan u beroep doen op onze experten. Wij kunnen u ook ondersteunen voor het bekomen van de vrijstelling inzake saneringsplicht.