MER

Een MER beschrijft de impact van uw project op milieu, mens en natuur. Deze studie omvat niet limitatief volgende disciplines: lucht, water, geluid, landschap, bodem, mens, gezondheid en mobiliteit, biodiversiteit, … Mogelijke maatregelen die de milieueffecten milderen of beperken tot een aanvaardbaar niveau zijn dan ook een belangrijk aandachtspunt in het MER.