Trillingen

Trillingen als gevolg van bijvoorbeeld machines of activiteiten binnen industriële ondernemingen, kunnen omliggende gebouwen beschadigen, hinder voor personen veroorzaken en schade aan trillingsgevoelige processen en apparatuur tot gevolg hebben. Om trillingsoverlast ten gevolge van activiteiten en installaties binnen industriële ondernemingen voor de omgeving te beperken, worden aan een milieuvergunning voorschriften verbonden.

De kans op hinder ten gevolge van trillingen hangt af van de constructiewijze van het gebouw, de ondergrond en de aard, sterkte en frequentie van de trillingen. Hierbij is het van belang dat risico’s in een vroeg stadium worden ontdekt en onderkend om achteraf correctiekosten te voorkomen.

M-tech Nederland beschikt over de vereiste kennis en hulpmiddelen om trillingen in kaart te brengen en te beheersen voor industriële bedrijven. Daarbij zijn wij in staat om het trillingsniveau ter plaatse van de te beschermen objecten te voorspellen. Trillingsmetingen worden verricht door een gedegen en betrouwbare partner.