Veiligheidsrapportage

Zijn op uw bedrijf gevaarlijke stoffen aanwezig of is uw bedrijf een Seveso-inrichting? Wenst u een veiligheidsstudie of veiligheidsrapport te laten opmaken voor uw bedrijf waarbij de interne of externe risico’s van uw bedrijf in kaart worden gebracht?

Wij zijn uw ideale partner. U kan bij ons terecht met al uw vragen rond externe veiligheid. Onze VR-deskundigen beschikken over jarenlange expertise en helpen u adequaat verder. Directe communicatie met u als opdrachtgever en met de betrokken overheidsdiensten staat daarbij centraal