Seveso-status en -heffing

Een Seveso-bedrijf is een bedrijf dat onder de Seveso III-richtlijn valt; dus ook onder de bepalingen van het Samenwerkingsakkoord. Bij zulke bedrijven bestaan er mogelijk risico’s voor het optreden van zware ongevallen. De wetgeving maakt een onderscheid tussen lage- en hogedrempel Seveso-bedrijven, naargelang de aard en hoeveelheden gevaarlijke stoffen die binnen het bedrijf aanwezig kunnen zijn.
Hogedrempelbedrijven dienen, naast de verplichting tot het opmaken van een veiligheidsrapport (OVR en SWA-VR), jaarlijks eveneens een heffing te betalen. De heffing is afhankelijk van de potentiële gevaren die uitgaan van het bedrijf en wordt bepaald door middel van de gevarenindexmethodologie.

Wij hebben een zeer uitgebreide expertise in de Seveso-wetgeving. Wij verlenen doeltreffende bijstand bij de bepaling van de Seveso-status van uw bedrijf, bij de berekening van de opgelegde Seveso-heffing en bij het uitvoeren van de wettelijke verplichtingen die volgen uit de Seveso-richtlijn.