Veiligheidsrapport SWA-VR

Bedrijven waar bepaalde hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, zijn onderworpen aan een rapportageplicht. Ze moeten een veiligheidsrapport opstellen om aan te tonen dat de risico’s voor het eigen personeel als voor de omgeving verbonden aan de aanwezigheid van deze stoffen gekend zijn en op voldoende wijze beheerst worden. Dit is een gevolg van een Europese richtlijn, de Seveso III-richtlijn, die omgezet is in de federale wetgeving.

Het veiligheidsrapport in het kader van het Samenwerkingsakkoord (SWA-VR) wordt opgesteld volgens het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de 3 gewesten. Het SWA-VR is een dynamisch document dat in overeenstemming moet zijn met de actuele toestand van het bedrijf. Vandaar dat het periodiek, tenminste om de 5 jaar, moet worden herzien.