Veiligheidsrapport OVR

Bedrijven waar bepaalde hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, zijn onderworpen aan een rapportageplicht. Ze moeten een veiligheidsrapport laten opstellen door erkende VR-deskundigen om aan te tonen dat de risico’s verbonden aan de aanwezigheid van deze stoffen gekend zijn en op voldoende wijze beheerst worden. Dit is een gevolg van een Europese richtlijn, de Seveso III-richtlijn, die omgezet is in de Vlaamse wetgeving.

Het omgevingsveiligheidsrapport (OVR) is gekoppeld aan de omgevingsgunning. Het aanvraagdossier voor een omgevingsgunning van een bedrijf met risico’s voor zware ongevallen, moet immers een omgevingsveiligheidsrapport bevatten. In het omgevingsveiligheidsrapport brengen wij de risico's voor de omgeving in kaart en evalueren wij ze.