Managementsystemen

Zorgsystemen

Met een geïmplementeerd zorgsysteem werkt uw organisatie steeds beter. Immers, de eventuele risico’s zijn gekend. Ze kunnen tot een minimum beperkt worden en de kosten kunnen structureel worden ingedamd. U kan op beide oren slapen. Nog een groot voordeel? Al uw stakeholders weten ook dat u alles goed onder controle hebt!

Wij begeleiden het opzetten en implementeren van uw zorgsysteem. We bezorgen alle informatie die nodig is om uw manier van werken op een systematische manier te laten verlopen volgens de eisen van ISO en integreren ze als één geheel voor uw volledige bedrijf. 

Audits

Duurzaam management van uw bedrijf vereist ook dat u er kritisch naar kijkt. Dit gebeurt meestal via audits. Want ook uw stakeholders beschouwen audits als een noodzakelijke toetsing die aantoont dat uw bedrijf een betrouwbare partner is.
Wij zijn ervaren in verschillende audits zoals managementsysteemaudits volgens de verschillende ISO-normen, al dan niet geïntegreerd; compliance audits om aan te tonen dat uw bedrijf de wetgeving kent (door opmaak van een wetgevingsregister) en ze naleeft door (periodieke) audit van uw wetgevingsregister.

Communicatie en sensibilisering

Meer en meer worden bedrijven gevraagd om te rapporteren over hun prestaties. Ook over omgeving, veiligheid, energie en duurzaamheid. Het maken van omgevings- en duurzaamheidsrapporten is voor ons dagelijkse kost.
Ook het bewust maken van uw medewerkers om uw doelstellingen te behalen en uw resultaten op alle vlakken te verbeteren, is noodzakelijk. Onze consultants hebben een ruime praktijkervaring met het bepalen van de juiste prestatie-indicatoren, het opstellen van systemen voor meting, registratie, rapportering, melding en sensibilisering.