Wetgeving

De VCRO (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) en haar uitvoeringsbesluiten vormen het rechtskader van het ruimtelijk beleid. Wil u bouwen, verbouwen of een site (her)ontwikkelen dan moet u een vergunningsaanvraag indienen voor stedenbouwkundige handelingen. 
Naast de toetsing aan de wettelijke voorschriften, wordt elk project ook beoordeeld in het licht van de "goede ruimtelijke ordening". Onze experts ondersteunen en begeleiden u bij de opmaak van deze complexe en maatschappelijk gevoelige dossiers. Wij volgen de snel evoluerende wetgeving op de voet en brengen u onmiddellijk op de hoogte van wijzigingen die specifiek voor uw bedrijf belangrijk zijn. Dankzij onze grondige kennis van de wetgeving en een duidelijk inzicht in de interpretatie ervan voorkomt u veel administratieve en milieutechnische problemen.

Doe een beroep op onze expertises:  

  • opmaak MER’s, ontheffing en screening;
  • omgevingsvergunningsaanvragen en beroepen;
  • omgevingsvergunningsprocedures;
  • juridisch advies en interpretatie van wetteksten en wijzigingen in de wetgeving;
  • specialisatie in Vlarem-rubriek ‘Opslag gevaarlijke stoffen’ en ‘Afvalstoffen’.