Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit is een Besluit op grond van de Wet milieubeheer, waarin algemene regels zijn opgenomen voor bedrijven. Dit zijn regels ten aanzien van meldingen of vergunningsplicht maar ook voorschriften waaraan bedrijven zich moeten houden.

Het Activiteitenbesluit is complex omdat alle regels voor allerlei typen bedrijven erin zijn opgenomen én omdat er voortdurend wijzigingen worden doorgevoerd met hun eigen overgangsregelingen. Het is voor bedrijven vaak niet haalbaar voortdurend op de hoogte te zijn van de van toepassing zijnde regels en veranderingen daarin.


Het is een van de kerntaken van M-tech Nederlandom voortdurend op de hoogte te zijn van de regelingen, wijzigingen en consequenties daarvan. Om die reden kunnen wij bedrijven adviseren over en begeleiden bij procedures en/of maatregelen die voortvloeien uit het Activiteitenbesluit. Zo kan M-tech Nederland u ondersteunen bij het opstellen van een melding of bij het aanvragen van een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets.