Geur

Op het moment dat geur wordt ervaren als hinderlijk, is er sprake van stank die zowel hinderlijk als schadelijk kan zijn. Daarom is het van belang de geurimmissie (geurontvangst) vanwege een bedrijf in de nabije omgeving te bepalen. Meestal dient dit te gebeuren in het kader van een procedure voor een omgevingsvergunning of naar aanleiding van klachten.

Voor het vaststellen van de immissie in de directe omgeving van het geurverspreidende bedrijf of activiteit is het noodzakelijk de geurbronnen binnen het bedrijf in kaart te brengen. Dit betekent dat bepaald wordt wat de geuremissie (geurproductie) van een bepaalde activiteit is. Bij nieuwe (nog niet gerealiseerde) activiteiten wordt de geuremissie geprognosticeerd. Betreft het bestaande bronnen dan kan gekozen worden voor het uitvoeren van geurmetingen.

Met behulp van de vastgestelde geuremissies, de bedrijfsvoering en de lokale omstandigheden zal de immissiesituatie rond een bedrijf of activiteit worden berekend met behulp van verspreidingsberekeningen. M-tech Nederland gebruikt hierbij de meest geavanceerde software die voldoet aan het Nieuw Nationaal Model (NNM).

Indien uit de geurmetingen en –berekeningen blijkt dat de geurnormen worden overschreden, dient de geuremissie van één of meerdere bronnen gereduceerd te worden. M-tech Nederland helpt bij het ontwerpen en dimensioneren van voorzieningen, het begeleiden van de uitvoering van de voorzieningen en, indien noodzakelijk, de controle op de uitvoering van de betreffende voorziening.