Flora en Fauna-onderzoek

De bescherming van soorten is geregeld in de flora- en faunawet. Op grond van deze wet moet bij iedere nieuwe ontwikkeling worden beoordeeld of er beschermde soorten aanwezig zijn die kunnen worden verstoord of bedreigd. Door hier in een vroeg stadium rekening mee te houden, kunnen maatregelen worden genomen om de overlevingskansen van deze soorten te waarborgen en/of een overtreding van de flora- en faunawet te voorkomen.

M-tech Nederland heeft ecologen in dienst die voor u verschillende onderzoeken kunnen uitvoeren, afhankelijk van de planfase, het gebied en de aard van uw vraag. Onze producten omvatten onder andere een quickscan flora en fauna, nader onderzoek, vleermuisonderzoek, effectbeoordeling, compensatieplannen, bomeninventarisatie en het aanvragen van ontheffing op grond van de flora- en faunawet.