Afval

Het afvalbeleid heeft zich tot nu toe voornamelijk gericht op de eindfase van materiaal ketens, namelijk het afvalstadium van een stof of voorwerp. De aandacht lag hierbij op hoe men omgaat met het vrijgekomen afval. In het kader van de duurzame samenleving is het van belang om de uitputting van energiebronnen en grondstoffen terug te dringen. Het afvalbeleid richt zich derhalve meer en meer op het beperken van het ontstaan van afvalstoffen, het beperken van de milieudruk van de activiteit ‘afvalbeheer’ en het vanuit ketengericht afvalbeleid beperken van de milieudruk van productketens.

Dit betekent dat bedrijven tijdens de ontwikkeling en productie van goederen rekening moeten houden met milieudruk die hierdoor ontstaat. De volgende essentiële vragen zijn hierbij van belang; Hoe kan men bijvoorbeeld het ontstaan van afval beperken? Hoe is de milieudruk van een stof of voorwerp te beperken?

M-tech Nederland beschikt over de vereiste kennis en hulpmiddelen om bedrijven te ondersteunen in hun afvalbeleid.
Bij welke processen of bedrijfsonderdelen komen afvalstoffen vrij? Om welke afvalstoffen gaat het en in welke hoeveelheden? Middels een afvalstofanalyse krijgt u inzicht op dit soort vragen. Uit de afvalstofanalyse volgt informatie die helpt bij het opstellen en/of uitvoeren van uw afvalbeleid.

Middels een afvalbesparingsplan wordt inzichtelijk hoe u het vrijkomen van afvalstoffen binnen uw bedrijf kunt terugdringen of voorkomen. Een afvalbesparingsplan geeft aan hoe u, door bijvoorbeeld inzet van andere grondstoffen of verpakkingen, het vrijkomen van afval kunt beperken en hiermee de kosten voor afvoer van afvalstoffen kunt verlagen.