Veiligheidsstudies

Voor bedrijven of projecten die niet VR-plichtig zijn, kan het toch aangewezen zijn een veiligheidsstudie op te maken. Een veiligheidsstudie kan enerzijds een belangrijke onderbouwing zijn van de omgevingsgunningsaanvraag.

Anderzijds kan de vergunningsverlenende overheid ze ook opleggen. Onze medewerkers zijn zeer ervaren in het opstellen van veiligheidsstudies voor niet-Seveso- of lage drempel inrichtingen en voor windturbineparken.