Subsidies

Voor sommige bedrijfsactiviteiten, zoals de productie van elektriciteit, stelt de Nederlandse overheid subsidie beschikbaar. Een verleende subsidie kan uw bedrijfsvoering rendabeler maken of net het verschil maken tussen een verlies- of winstgevende activiteit.

Naast subsidies kunt u ook denken aan belastingregelingen die per saldo tot een verhoging van uw netto-winst kunnen leiden. Onze consultants informeren u graag over de mogelijkheden.