e-MJV:elektronisch milieujaarverslag

Bedrijven kunnen op basis van de ingenomen hoeveelheden afvalstoffen en de verwerkingswijze verplicht worden om een elektronisch milieujaarverslag, een e-MJV, in te dienen op een besloten internetsite van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM).Het e-MJV is modulair opgebouwd en bevat alleen die modules die voor uw bedrijf relevant zijn. Per module vult u de gevraagde gegevens voor het  verslagjaar in. Het bevoegd gezag beheert de registraties vertrouwelijk op deze besloten internetsite van het e-MJV.

Er is sprake van zo’n rapportageplicht indien:

  • een installatie gebruikt wordt voor de nuttige toepassing of verwijdering van gevaarlijk afval met een capaciteit van 10 ton of meer per dag, dus vanaf 3.650 ton of meer per jaar;
  • een installatie gebruikt wordt voor de verwijdering van niet-gevaarlijk afval met capaciteit van 18.250 ton of meer per jaar.

M-tech Nederland kan u adviseren en assisteren bij het invullen of  indienen van het e-MJV.