Communicatie

Een trotse ondernemer heeft hart voor zijn zaak. Aan doelmatige communicatie met overheden, bezwaarmakers, belangenverenigingen of de media ligt echter ratio ten grondslag en zorgt emotie voor ruis. Op uw verzoek vormen wij de communicatieve schakel tussen uw bedrijf en voornoemde personen en instellingen. Ons dienstenpalet varieert hierbij van het aanschrijven van individuele belanghebbenden, het opstellen van persverklaringen tot het organiseren van informatieavonden voor groepen belanghebbenden.