Bezwaar- en beroepsprocedures

Diverse overheidsbesluiten kunnen structurele negatieve of beperkende gevolgen voor uw bedrijfsvoering hebben. Denkt u hierbij niet enkel aan bestuursrechtelijke sancties, zoals lasten onder dwangsom of bestuursdwang, maar ook aan in uw nadeel vastgestelde bestemmingsplannen. De juristen van M-tech Nederland vertegenwoordigen u in dergelijke procedures of verlenen de nodige (milieu)technische bijstand aan uw huisadvocaat. Onze juristen werken al succesvol samen met diverse gerenommeerde advocatenkantoren.

Ook ingeval belanghebbenden bezwaar of beroep hebben ingesteld tegen aan u verleende (omgevings)vergunningen, kunnen wij u van dienst zijn. Als derde-belanghebbende in het geding behartigen wij uw belangen, al dan niet in samenwerking met het bevoegd gezag.