VCA

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichtingssysteem van aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten die risicovol zijn of waarbij sprake is van risicovolle omstandigheden.


Ook andere bedrijven, die buiten de doelgroep van VCA vallen, kunnen zich laten certificeren. Men kan kiezen uit VCA*, VCA** of VCA Petrochemie. VCA* is bedoeld  voor aannemers, die geen  onderaannemers inschakelen. VCA** stelt extra eisen aan een VGM-beleid en –organisatie. VCA Petrochemie is bedoeld voor aannemers die willen werken in voor petrochemische bedrijven.

Verplichte onderdelen zijn bijvoorbeeld het vastleggen van een VGM-beleid en –organisatie (Veiligheid, Gezondheid en Milieu), het opleiden van uw medewerkers en leidinggevenden, het voorhanden hebben van een wettelijke risico-inventarisatie & -evaluatie en het keuren van al uw gereedschap en materieel. De norm heeft als doel  het verminderen en het beheersen van arbeids- en veiligheidsrisico’s.

Wie kiest voor VCA, vertrouwt op veiligheid. De kracht van het VCA-systeem zit in de eenvoud kan er een positieve bijdrage geleverd worden om de veiligheid op de werkvloer te bevorderen. De meeste belangrijke eisen voor beheersing van veiligheid en gezondheid staan in de Arbowet. Bedrijven hebben te maken met de risico’s van hun producten en de wetgeving daarover, en met de risico’s van het werken zelf. Het VCA-certificaat kan als een commercieel wapen worden gebruikt. Opdrachten zijn soms gemakkelijker binnen te halen als men in het bezit is van het VCA-certificaat. In geval van aanbestedingen en/of tenders is het bezit van een VCA-certificaat vaak een eis.

M-tech Nederland  kan u ondersteunen in het opzetten van het VCA-handboek, bij het implementeren, het onderhouden en ondersteunen van de verplichte onderdelen.