ISO 9001, ISO 14001

De normen ISO 9001 en 14001  bevatten de eisen die worden gesteld aan een gecertificeerd kwaliteits- of milieuzorgsysteem. 
M-tech Nederland kan u ondersteunen in het opzetten van het organisatiehandboek, het up-to-date houden hiervan en bij het implementeren van de verplichte aanvullende zaken. Ook hebben onze adviseurs en auditors nauwe contacten met Certificerende Instellingen, waardoor wij samen met u juiste keuzes kunnen maken. Na het behalen van het ISO 9001 / ISO14001 certificaat kunnen wij u jaarlijks blijven ondersteunen bij de interne- en externe audits,  met als doel het behoud van uw certificaat. Een managementzorgsysteem is een middel om steeds betere milieu- en kwaliteitsprestaties te leveren.