ISO 45001

ISO 45001 is de norm voor gezond en veilig werken en heeft te maken met een gezonde veiligheidscultuur binnen de organisatie. ISO 45001 is een hulpmiddel om systematisch invulling te geven aan de wettelijke verplichting voor werkgevers om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Daarnaast draagt het bij aan het voeren van een beleid dat gericht is op het realiseren van zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Alle ISO-managementsysteemnormen bevatten de High Level Structure (HLS), welke de basis vormt met dezelfde kerneisen (hoofdstuk- en paragraafindelingen) hetgeen het integreren van managesystemen vergemakkelijkt.

M-tech Nederland heeft naast veiligheidskundigen en auditors ook zorgsysteem-specialisten  in dienst, zodat wij u bij alle onderdelen van het opzetten, invoeren en onderhouden van een veiligheidsmanagementsysteem kunnen ondersteunen.