Audits

Ook als er geen directe aanleiding is om een toets op de benodigde procedures uit te voeren, is het aan te bevelen regelmatig te toetsen of alle bedrijfsactiviteiten nog worden gedekt door de vergunning of het toegepaste voorschriftenpakket Activiteitenbesluit. Zeker met de wijzigingen in de wetgeving, kan dit problemen voorkomen.


Hiertoe voeren wij regelmatig bij bedrijven audits uit: wat is de vergunde situatie, wijkt dit af van de werkelijke situatie en wordt aan alle voorschriften voldaan. Hieruit kan een stappenplan volgen, waarmee u in overleg kunt treden met het bevoegd gezag. Op deze manier houdt u het heft in eigen hand en voorkomt u problemen bij handhaving. U bent gedekt door vergunningen, het toegepaste voorschriftenpakket Activiteitenbesluit of bijvoorbeeld het evalueren van de risico’s van de betreffende arbeidsplaatsen met betrekking tot de Nederlandse Arbowetgeving of voor vestigingen in België de Codex Welzijn op het Werk (Belgische wetgeving).