Geluidisolatie van gebouwen bij nieuwbouw, transformatie en renovatie

In het Bouwbesluit is vastgelegd wat de eisen zijn ten aanzien van de geluidisolatie binnen gebouwen. 
Het betreft eisen ten aanzien van luchtgeluid, contactgeluid, installatiegeluid en nagalm. 

Dit om geluidhinder tussen aangrenzende woningen en appartementen te voorkomen. 
Maar ook om bijvoorbeeld hinder tussen commerciële functies (zoals een supermarkt) en woningen te voorkomen. 
Voor nieuwbouw gelden andere regels dan voor oudere gebouwen. 
In bestaande, oudere gebouwen gelden vaak zelfs geen geluidnormen. 
Bij renovatie en transformatie (naar woonfunctie) zal de initiatiefnemer dus deels zelf moeten beslissen welk kwaliteitsniveau er wordt nagestreefd. 
M-tech Nederland adviseert over de benodigde geluidisolatie en bijbehorende bouwkundige constructies en installaties, bij zowel nieuwbouw, renovatie als transformatie.