Im- en exportvergunningen (Evoa)

De EVOA, voluit ‘Europese Verordening voor de Overbrenging van Afvalstoffen’ is het (Europees) wettelijk kader dat procedures bevat voor grensoverschrijdende transporten van afval.

Afhankelijk van de aard van de afvalstof, de wijze waarop deze verwerkt zal worden en het land van bestemming heeft u een vergunning nodig voor het transport van afval naar of uit het buitenland. Het type vergunning kan variëren van een simpele kennisgeving tot een procedure waarbij u te voren toestemming moet verkrijgen voor de overbrenging van de afvalstof.

Wilt u afval over de grens transporteren en heeft u vragen over de te volgen procedure of wilt u de aanvraag van de  benodigde toestemming uitbesteden? Neemt u dan contact op met M-tech Nederland.