Eural

Om eenduidige karakterisering van afvalstoffen binnen de lidstaten van de Europese Unie mogelijk te maken is door de Commissie van de Europese Gemeenschappen één lijst met afvalstoffen aangenomen. Deze Europese afvalstoffenlijst (EURAL) bevat circa 800 verschillende afvalstoffen, deels gerangschikt naar herkomst (de bedrijfstak of bedrijfsactiviteit waarbij de afvalstof vrijkomt) of naar soort afvalstof. Elke afvalstof is voorzien van een zes-cijferige code (euralcode). In de Eural zijn regels opgenomen die bepalen of sprake is van een gevaarlijke afvalstof of niet.

De euralcodes worden gebruikt bij het aanvragen van een omgevingsvergunningen en bij afgifte van afvalstoffen aan een daartoe erkende vergunninghouder. M-tech Nederland kan met u een analyse maken welke euralcodes voor uw bedrijf van toepassing zijn.

M-tech Nederland BV werkt samen met erkende bedrijven die op basis van de Eural mogen bemonsteren en analyseren.