Uitbreiding werkveld Omgevingsadvies

Omgevingsadvies

Omgevingsadvies

Meer dan alleen advies over milieuvergunningen

Traditioneel heeft M-tech de focus op advisering over trajecten om te komen tot ‘milieuvergunningen’ voor bedrijven. Maar weet dat M-tech veel meer doet dan dat. We zijn namelijk volop bezig met het uitbreiden van zowel de werkzaamheden in het ruimtelijk domein als van ons personeelsportfolio met kennis van dit domein.

Ruimtelijke ordening

Aanvragen voor een ‘milieuvergunning’ hebben vaak betrekking op een volledige nieuwbouw waarbij naast milieu ook de bouw en ruimtelijke ordening vergund moet worden. Voor het milieu-gedeelte kan je uiteraard beroep doen op M-tech, maar ook voor het ruimtelijke ordeningsonderdeel kan je rekenen op ons. Dit deden we bijvoorbeeld al voor een verhuurbedrijf in Susteren, een biomassacentrale in Terneuzen en een bestemmingsplan voor een bedrijfsmatige ontwikkeling aan de Molensingel te Maastricht. Bij dergelijke projecten worden alle producten Bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing, m.e.r.-beoordeling en onderzoeken door M-tech uitgevoerd.

Geluid, geur en ecologie

Voor woningbouwprojecten worden we vaak gevraagd om onderzoeken uit te voeren zoals geluid, geur en ecologie. Dit doen we over het algemeen voor commerciële partijen zoals ontwikkelaars, architecten of andere adviesbureaus. Voorbeelden hiervan zijn het centrumplan Sint-Anthonis,  Gonnehof te Venlo (Hout-Blerick) en Ruimte voor Ruimte Asenray. Dergelijke grote plannen worden door M-tech integraal opgepakt. Zo kan je voor alles rekenen op één en dezelfde partner. Wij stellen alle noodzakelijke stukken op voor de ruimtelijke ordeningsprocedure en op basis van een stedenbouwkundig plan van een ontwikkelaar of woningbouwvereniging kunnen we dan een (deel)Omgevingsplan (op termijn) of een toelichting voor een (B)opa (buitenplans afwijken) opstellen. Bij deze besluitstukken zorgen we dan indien nodig voor een aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling en de noodzakelijke onderzoeken. Ook zijn we in staat te adviseren over anterieure overeenkomsten met betrekking tot kostenverhaal en planschade.

Meer informatie? Wij helpen je met plezier verder!