Dienst in de kijker: Ecologisch onderzoek voor soortenbescherming

Mus

Bijna alle ontwikkelingsactiviteiten hebben impact op de nabijgelegen beschermde soorten. Wil je een project uitvoeren waarbij beschermde soorten en leefgebieden mogelijk verstoord worden dan is het volgens de Wet natuurbescherming verplicht om dit in kaart te brengen en mogelijk aanvullende acties uit te voeren. Uiteraard sta je hiervoor niet alleen.

M-tech beschikt over de kennis en ervaring om ecologische quickscans, aanvullende onderzoeken en vervolgstappen uit te voeren.

Een correcte quickscan moet uitgevoerd worden op verschillende momenten daarom is ons advies om hier zo vroeg mogelijk mee te beginnen.

Hou rekening met de volgende onderzoekstermijnen:

  • Vleermuizen: een typische vleermuisonderzoek bestaat uit voorjaar en najaar onderzoek
    • Voorjaarsonderzoek: 2 tot 3 onderzoeksmomenten vanaf half mei tot half juli
    • Najaarsonderzoek: 2 onderzoeksmomenten vanaf half augustus tot eind september
  • Huismussen: begin april tot half mei, twee onderzoeksmomenten nodig
  • ​​​​​​​Gierzwaluwen: 3 onderzoeksmomenten die deels samen met de vleermuisonderzoeken uitgevoerd kunnen worden vanaf begin juni tot half juli.

Is er al een quickscan uitgevoerd en is nader onderzoek nodig? Ook dan kan je een beroep doen op de expertise van M-tech.

 

Een quickscan inplannen? Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten.  

info@mtechnederland.nl