Externe Veiligheid

M-Tech Nederland: Experts in Veiligheid en Omgevingsadvies

Externe Veiligheid heeft een impact op ons allemaal, het is geen privilege (meer) voor de chemische industrie. Onze woonomgeving wordt steeds groter en de schaalvergroting van de industrie loopt hierin mee.

Keuzes met betrekking tot omschakeling van aardgas naar andere energiebronnen hangen hiermee samen. Nederland heeft al een uitgebreid ondergronds netwerk van buisleidingen waardoor diverse stoffen worden getransporteerd over grote afstanden. Hiernaast vindt er via weg, water en spoor veel transport van gevaarlijke stoffen plaats, die onze uitdijende woonomgeving kunnen beïnvloeden. En wat te denken van aanleg en opslag van “Strategische brandstofvoorraden” en Defensie opslagen? Daarom is een deskundige afweging nodig of gebruik, opslag en transport van gevaarlijke stoffen verantwoord kan en mag plaatsvinden, dwars door onze leefomgeving.

 Name Tankwagen transpot gevaarlijke stoffen
 Name Tankwagen transpot gevaarlijke stoffen

Onze Diensten

Ons multidisciplinaire team van adviseurs, juristen en specialisten staat klaar om u te begeleiden bij het identificeren, analyseren en beheersen van veiligheidsrisico's in uw omgeving. Wij bieden een breed scala aan diensten aan.

Milieu- en Omgevingsadvies

Of het nu gaat om het ontwikkelen van een veiligheidsstrategie voor uw bedrijf, het beoordelen van de impact van transportmodaliteiten in uw buurt, of het opstellen van veiligheidsrapporten voor projectontwikkeling, wij zijn uw betrouwbare partner.

Projectontwikkeling

Voor projectontwikkelaars kunnen wij een Externe Veiligheidsrapportage of korte notitie opstellen waarin een beoordeling plaatsvindt op basis van het groepsrisico van de te ontwikkelen activiteit. Hierbij wordt aangetoond of de ontwikkeling veilig mogelijk is met het oog op de in de omgeving aanwezig zijnde transportmodaliteiten en/of milieubedreigende activiteiten met een extern veiligheidsrisico.

Seveso-III bedrijven

Voor Seveso-III bedrijven kan M-Tech Nederland de adviseur zijn ten aanzien van interne veranderingen en het opstellen van een extern veiligheidsrapport (EV) in het kader van de Seveso-III richtlijn. Wij hebben intern de kennis voor het opstellen van zowel een kwantitatieve risico analyse (QRA) als een milieu risico analyse (MRA).

Niet Seveso-III bedrijven

Ook voor bedrijven die niet onder de Seveso-III richtlijn vallen, kunnen wij adviseren over veiligheidsaspecten die de terreingrens kunnen overschrijden, volgens de geldende Arbo-wetgeving.

Ons Portfolio

Wij hebben een bewezen staat van dienst in het leveren van hoogwaardig advies aan diverse sectoren. Enkele voorbeelden van onze projecten zijn:

  • Gedetailleerd onderzoek naar de veiligste opties voor uitbreiding van activiteiten in de nabijheid van buisleidingen en transportroutes.
  • Externe Veiligheidsbeoordeling voor projectontwikkeling in de buurt van aardgasleidingen en transportroutes
  • Evaluatie van externe veiligheid voor een projectontwikkeling nabij een tankstation
  • Opstellen van een uitgebreid Extern Veiligheidsrapport volgens de Seveso-richtlijn
  • Interne veiligheidsbeoordeling van activiteiten conform Atex / EVD-richtlijnen

Samenwerken met M-Tech Nederland

Bij M-Tech Nederland geloven we in partnerschap en maatwerk. Wij streven ernaar om uw ambities op een veilige en verantwoorde manier te ondersteunen. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek waarin we kunnen bespreken hoe wij uw project kunnen versterken en beschermen.

Laat ons u helpen uw bedrijf te laten groeien binnen een veilige en duurzame omgeving. Neem contact op voor meer informatie of om een afspraak te maken. Wij kijken ernaar uit om met u samen te werken!

Neem contact op