Luchtkwaliteitsonderzoek

Schone lucht is een basisbehoefte en slechte luchtkwaliteit kan een grote, negatieve invloed op onze gezondheid hebben. Jaar na jaar is Nederland goed bezig om de luchtkwaliteit te verbeteren waardoor onze leefomgevingen steeds gezonder worden.

M-tech voert luchtkwaliteitonderzoeken uit voor gemeentes, bedrijven en particulieren. Een luchtkwaliteitsonderzoek kan variëren van inventariserende onderzoeken tot uitgebreide onderzoeken met berekeningen als onderbouwing. Een uitgebreid onderzoek is niet altijd nodig.

M-tech bied ondersteuning voor vragen zoals: (revisie)vergunningen, verkenningen en bestemmingsplanprocedures. Indien van toepassing adviseert M-tech hoe de uitstoot van fijn stof (PM10 en PM2,5) en stikstof (NO2) kan worden verminderd.

Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning wordt de luchtkwaliteit van de aangevraagde activiteiten getoetst aan de eisen in de ‘Wet Milieubeheer’ (vanaf 1 januari 2023 de Omgevingswet). Voordat een ruimtelijk plan kan worden vastgesteld dient conform de Wet onderzoek naar de invloed op de luchtkwaliteit te worden verricht. Voor nieuwe plannen betekent dit dat er nagegaan dient te worden of het plan past binnen het Besluit en/of de ministeriële regeling ‘niet in betekenende mate’.

De adviseurs bij M-tech hebben al uitgezocht hoe er moet worden omgegaan met het luchtkwaliteitsonderzoek met de ingang van de omgevingswet in de nieuwe jaar. Heb je binnenkort een onderzoek luchtkwaliteit nodig? Bel onze adviseurs op +31 6 55772109 of vraag een offerte aan via deze link

Luchtkwaliteit