Akoestische onderzoeken

Geluidsoverlast kan gezondheid en woongenot schaden. Daarom zijn er regels en geluidsnormen voor onder andere verkeer, spoor, en bedrijven. Ook zijn er op bouwtechnisch vlak regels en geluidsnormen waardoor overlast door bijvoorbeeld burengeluid zoveel mogelijk wordt beperkt.

Woningen en een aantal andere gebouwen en terreinen moeten beschermd worden tegen geluidsoverlast. Scholen, ziekenhuizen en ligplaatsen voor woonschepen zijn zogenaamde geluidsgevoelige gebouwen en terreinen. Zij worden beschermd door verschillende wetten en besluiten met regels over geluidsoverlast.

M-Tech Nederland heeft een ruime ervaring met het opstellen en controleren van akoestische onderzoeken voor de verschillende deel aspecten.
Wij onderscheiden ons door met brede technische en juridische kennis en ervaring op meerdere milieuvlakken, integraal naar de oplossingen te kijken. Het resultaat is altijd maatwerk advies.

Akoestische onderzoeken
Akoestische onderzoeken

Wij adviseren u: