Procesveiligheidsstudie (HAZOP, PLANOP)

Heeft u binnen uw bedrijf installaties voor de verlading, opslag of productie van gevaarlijke of niet-gevaarlijke stoffen?
Wenst u inzicht in mogelijke afwijkingen, defecten of processtoringen die kunnen leiden tot ongewenste gebeurtenissen zoals het vrijkomen van een product, productieverlies of installatieschade? 

Wij helpen u een grondige analyse uit te werken.

Een procesveiligheidsstudie wordt bij voorkeur uitgevoerd in de ontwerpfases van een nieuwe installatie om het ontwerp in elk stadium tijdig te kunnen bijsturen, of voor een bestaande installatie om de risico’s in kaart te brengen en te evalueren of deze voldoende beheerst zijn door de nodige maatregelen. 

Onze deskundigen zijn gespecialiseerd in HAZOP, een analysemethodiek die wereldwijd wordt gebruikt om op een systematische wijze ongewenste of gevaarlijke procescondities op te sporen. Tegelijkertijd worden de aanwezige veiligheidsmaatregelen ter beheersing van deze procescondities in kaart gebracht en geëvalueerd. 
Daarnaast beschikken wij over expertise in PLANOP. De PLANOP-software wordt niet langer ondersteund door de ontwikkelaars zodat deze methodiek langzaam zal verdwijnen. Toch kan u nog steeds op ons beroep doen voor vragen in verband met deze methodiek of het omvormen van een PLANOP-analyse naar een HAZOP.

De scenario’s die in de HAZOP geïdentificeerd zijn, worden geëvalueerd met een techniek naar keuze. Eenvoudige technieken zoals Risicomatrix, Risicograaf en Kinney kunnen worden toegepast, maar u kan ook bij ons terecht voor uitgebreide expertise van de LOPA-techniek. 

Wij bespreken met u de beste manier om uw procesveiligheidsstudie aan te pakken en leveren ondersteuning op maat.