ADR veiligheidsadviseur

Het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg is een risico voor de omgeving. Het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ook wel het Europese ADR-reglement genoemd) beoogt dit risico te beperken en te beheersen en legt daartoe een aantal maatregelen vast. Eén van de maatregelen betreft de verplichte aanstelling van een ADR-veiligheidsadviseur binnen bepaalde ondernemingen.

De veiligheidsadviseur geeft advies over het laden, het lossen en het transport van gevaarlijke goederen over de weg opdat deze handelingen zouden plaats vinden conform de ADR-wetgeving. Wij stellen gediplomeerde ADR-veiligheidsadviseurs ter beschikking (klasse 1 tot en met 9) die u adviseren inzake de ADR-reglementering.