Due dilligence

Due dilligence is een term die vooral bekend is uit de accountancy, in de vorm van een financieel onderzoek bij fusies of overnames van ondernemingen. Het uitvoeren van een due dilligence onderzoek (letterlijk: gepaste zorgvuldigheid) is echter ook noodzakelijk voor andere aspecten van een over te nemen onderneming. Immers, naast financiële aspecten zijn er meerdere factoren die u mogelijk doen afzien van overname of u doen besluiten een lagere prijs voor de onderneming te betalen.

Zijn de (omgevings)vergunningen van de over te nemen inrichting wel op orde? Beperkt het bestemmingsplan uw toekomstplannen voor het over te nemen bedrijf? Wordt u opgescheept met bodemverontreiniging uit het verleden? Verbeurt u, bij het continueren van de activiteiten geen lasten onder dwangsom?

De specialisten van M-tech Nederland kunnen u ontzorgen waar het de milieuaspecten van uw voorgenomen overname betreft.