HAZOP en PLANOP

Het ontwerp van een installatie of een proces bepaalt in grote mate de veiligheid in de gebruiksfase. Veiligheids- of risicoanalyses verschaffen inzicht in mogelijke afwijkingen of processtoringen die uiteindelijk kunnen leiden tot ongewenste of zelfs gevaarlijke situaties. De aanwezige preventieve en schadebeperkende maatregelen worden in een risicoanalyse (o.a. HAZOP en PLANOP) geïnventariseerd en geëvalueerd. Waar nodig stellen we bijkomende maatregelen voor. Onze deskundigen beschikken over ruime ervaring in het uitvoeren en begeleiden van risicoanalyses.

HAZOP (hazard and operability study) is een storingsanalyse die wereldwijd wordt gebruikt om op een systematische wijze ongewenste of gevaarlijke procescondities op te sporen. Tegelijkertijd worden de aanwezige veiligheidsmaatregelen ter beheersing van deze procescondities in kaart gebracht en geëvalueerd.

PLANOP (progressive loss of containment analysis – optimizing prevention) is een softwareondersteunde methode voor het uitvoeren van vrijzettingsanalyses, gebaseerd op het vlinderdasmodel. Met PLANOP identificeren wij de opeenvolgende oorzaken die kunnen leiden tot een vrijzetting evenals de aanwezige veiligheidsmaatregelen die deze vrijzetting moeten voorkomen. Door middel van de ingebouwde LOPA-evaluatietechniek bepalen we of de aanwezige maatregelen de kans op een vrijzetting op voldoende wijze reduceren of dat er eventueel bijkomende maatregelen vereist zijn.