Energie

Bedrijven moeten tijdens de ontwikkeling en uitvoering van activiteiten rekening moeten houden met het energieverbruik dat hiermee gepaard gaat. De volgende essentiële vragen zijn hierbij van belang: Hoe kan men het energieverbruik beperken? Zijn er besparingsmogelijkheden of alternatieve energiebronnen met minder milieudruk?

Hoeveel energie wordt binnen uw bedrijf verbruikt? In welke bedrijfsonderdelen zit het energieverbruik?

Middels een energieanalyse krijgt u inzicht wat het energieverbruik per bedrijfsonderdeel bedraagt.  Een energieanalyse geeft aan welke processen of bedrijfsonderdelen al eerste aandacht nodig hebben om een kostenbesparing te realiseren door efficiënter gebruik van energie.

Hoe kunt u het energieverbruik terugdringen? Welke alternatieven zijn er en hoe zit het met de terugverdientijd? Een energiebesparingsplan maakt inzichtelijk hoe u het energieverbruik binnen het bedrijf kunt terugdringen bijvoorbeeld door de inzet van efficiëntere processen of technieken of de inzet van andere energiedragers. 

M-tech Nederland beschikt over de vereiste kennis en hulpmiddelen om bedrijven te ondersteunen in hun energiebeleid en kan energieanalyses en/of energiebesparingsplannen opstellen.