Milieueffectenrapportage

Als u een vergunningsaanvraag indient, moet u vaak goedgekeurde milieueffectenrapportage (MER), een MER-ontheffing of een MER-screening toevoegen. 

Het opstellen van een MER is gebonden aan specifieke procedurestappen. Dat vraagt heel wat doorlooptijd; zeker tijdig mee starten. Een team van erkende experten met verschillende disciplines stelt het MER op en uw MER-coördinator begeleidt en beheert het volledige MER-proces.

Wij adviseren u:

MER

Een MER beschrijft de invloed van alle bedrijfsactiviteiten op milieu, mens en natuur. Het omvat volgende disciplines: lucht, water, geluid, landschap, bodem, mens, gezondheid en mobiliteit, biodiversiteit, … Mogelijke maatregelen die de milieueffecten milderen of beperken tot een aanvaardbaar niveau zijn dan ook een belangrijk aandachtspunt in het MER.

Bijlage I van het MER-besluit bevat de categorieën van projecten (bv. bedrijfsactiviteiten) waarvoor een MER verplicht is.

Bijlage II van het MER-besluit bevat de categorieën van projecten waarvoor een project-MER of een gemotiveerd verzoek tot MER-ontheffing moet worden opgesteld (bv. Stadsontwikkelingsprojecten).

Bijlage III van het MER-besluit geeft de categorieën aan van projecten waarvoor een project-MER kan worden opgesteld maar waarvoor de initiatiefnemer meestal opteert om de MER-screeningsprocedure te doorlopen. Hiervoor maken we een MER-screeningsrapport op waarin wordt aangegeven of er aanzienlijke milieueffecten voor mens en omgeving verwacht worden.