Veiligheidsnota’s

In sommige gevallen volstaat een veiligheidsnota in plaats van een nieuw omgevingsveiligheidsrapport. In een veiligheidsnota wordt aangetoond dat de verandering van een vergunde inrichting geen bijkomend aanzienlijk risico op zware ongevallen voor de mens en het leefmilieu meebrengt ten opzichte van de bestaande toestand zoals die beschreven is in een voor die inrichting goedgekeurd omgevingsveiligheidsrapport (OVR). Onze VR-deskundigen zorgen voor het opstellen van de veiligheidsnota en het contact met alle betrokken instanties.