Omgevingsvergunningen

Voor administratieve kennis en toepassing van de wetgeving inzake omgeving en ruimtelijke ordening doet u best een beroep op onze specialisten. Zij beschikken over de noodzakelijke knowhow en staan garant voor de opmaak van een compleet aanvraagdossier conform de wetgeving. We begeleiden dat dossier doorheen de volledige procedure en spreken het uitgebreid door met de betrokken overheidsdiensten. Met één doel voor ogen: een vergunning die maximaal overeenstemt met de wensen en noden van de aanvrager. Zo voorkomen we misverstanden en onduidelijkheden - en de vaak hieruit volgende beroepsprocedures -  waardoor veel tijd, geld en energie wordt bespaard. Dat noemen wij integrale dienstverlening.